top of page

Kdy: 19. července 2014

 

Kde: Terapeutické centrum Sachmet

        28. Pluku 21

        Praha 10 - Vršovice

 

Začátek: 10:00

 

Konec: přibližně v 16:30

 

Cena: 1650 Kč

 

Kapacita: max. 10 účastníků

 

Vyplněné závazné přihlášky pošlete buď klasickou poštou na výše uvedenou adresu nebo na email sachmet@sachmet.cz.

 

Závazná přihláška.

 

MANDALY ZA ZVUKŮ TIBETSKÝCH ZPÍVAJÍCÍCH MÍS aneb ARTETERAPIE JAK JI NEZNÁTE

 

Jak známo, většina nemocí má svůj kořen v nějakém vnitřním osobnostním konfliktu. Ať už je to konflikt vědomý, nevědomý, vyjádřený či nevyjádřený nebo se jedná o třenici s okolím nebo se sebou samým tzv. nemoc nám dává jasnou informaci o tom, že je v našem životě nutné něco změnit. V mnoha případech víme odkud vítr vane a vidíme, kde nám to v životě drhne, a pak máme možnost s tím něco dělat a projevům nemoci tak předejít. Často se ale stává, že jsou nám tyto informace skryty nebo že nejsou dostatečně jasné a naše tělo nám stále znovu signalizuje, že v našem životě někde něco neklape nebo dokonce, že něco zásadním způsobem drhne. Co pak? Co se v situaci, kdy „vidíme, ale nevíme,“ dá dělat?

 

Jedním ze způsobů, jak si tyto informace zpřístupnit nebo tělesné léčebné procesy rovnou aktivovat je tzv. arteterapie. Arteterapie je ve zkratce léčení prostřednictvím obrazu a nejen výtvarných aktivit. V terapeutickém centru Sachmet jsme pro vás připravili ojedinělý a naprosto originální arteterapeutický koncept, který kombinuje prvky kresby a zvuku. V rámci tohoto jednodenního semináře vám k výtvarnému vyjádření budou sloužit originální mandaly z dílny nadané výtvarnice Nikoly Skondrojani a zvukové pozadí bude na místě vytvářet František Horváth se svými tibetskými zpívajícími mísami.

 

Lahodné zvuky tibetských zpívajících mís mají na naší mysl i tělo velmi blahodárný vliv a dokážou nás rychle uvolnit a zrelaxovat. V takovém uvolnění se pak stáváme otevřenějšími a dovolujeme si tak vyjádřit věci, které za normálních okolností všedního dne nejsme schopni nahlédnout nebo skutečnosti, které dokonce vidět nechceme. K vyjádření těchto skrytých nebo ignorovaných informací vám poslouží již zmíněné mandaly, které budete vytvářet či dotvářet dle vašeho aktuálního naladění. „Díla“, která pak tímto procesem vzniknou, mohou být buď charakteru léčebného nebo informačního, tj. buď si vytvoříte mandalu „ozdravnou“ nebo si vytvoříte mandalu „ventilační“.

 

Jsme si vědomi, že každý z nás je naprosto unikátní bytost, proto bychom k vám všem rádi  přistupovali individuálně. S tím samozřejmě souvisí i omezený počet účastníků, pouhých 10 na jeden den/seminář.

 

V průběhu semináře si budeme povídat o mnoha věcech, které se v našem těle či mysli mohou dít, o čem nás tyto věci informují a jakým způsobem s nimi pracovat.

 

Po celý den vám bude průvodcem MUDr. Irena Salingerová.

 

Oblečte se tak, abyste se cítili pohodlně a nebáli se oblečení zmačkat, protože uvolnění bude jedním z hlavních jmenovatelů tohoto semináře.

 

Na shledanou se těší

 

MUDr. Irena Salingerová, Nikola Skondrojani a František Horváth

 

bottom of page