top of page

MEDITAČNÍ KONCERT aneb ZVUKOVÁ KOUPEL

A CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘEDEM

V dnešní době, kdy jsme zahlceni technologiemi, globálními hrozbami a pocity zranitelnosti, začíná být hledání cest jak zklidnit mysl a najít vnitřní klid, důležitější než kdy předtím. Z tohoto hledání vzešla doposud nevídaná éra péče o sebe a své nitro, tzv. wellness. Spousta lidí začíná zkoumat alternativní léčebné metody, které jsou sice ve východních kulturách používány již hodně dlouhou dobu, ale pozornosti moderního člověka doposud unikaly.

Jednou takovou starodávnou metodou, která se těší stále rostoucí popularitě, je právě zvuková koupel. Proces manipulace zvuku za účelem léčení, můžeme vystopovat už ve starém Řecku, kde Pytagoras používal zvuk, jako formu léku, kterým uzdravoval různé potíže.

Zvuková koupel je velmi příjemný způsob, jakým se lze nechat “vyladit” a spousta lidí jej používá i za účelem zbavení se stresu. Níže najdete stručný úvod do této celostní praktiky, který vám pomůže se rozhodnout, jestli pro vás je tato metoda vhodná, a jak takovou léčbu zvukem využít co nejlefektivněji.

 

tibetské mísy

2. Je dobré vědět, že každý člověk reaguje na zvuk a vibrace rozdílně.

 

Naše tělo, mysl a duše v sobě nesou energetický otisk všech našich zkušeností a zvukové vibrace dokážou tyto otisky hezky protřást. Právě proto se v jednu chvíli můžeme cítit blaženě a v další chvíli nepříjemně. Pokud k takovým pocitům dojde, děje se tak proto, protože jim zvukové (vibrační) prostředí umožňuje se ve vašem systému uvolnit. Je dobré tyto pocity nechat být a prodýchat se jimi, spíš než se jimi zabývat, užívat si je nebo s nimi bojovat. Uvolňující se emoce a pocity jsou součástí léčení, hluboké relaxace a navození rovnováhy. Soustřeďte pozornost na rytmus vašeho dechu, dýchejte zhluboka, nechte se být.

 

 

3. Najděte si důvěryhodného zvučitele.

 

Tato zkušenost může být velice intenzivní, takže se ujistěte, že člověk, kterého se chystáte navštívit práci se zvukem studoval a je řádně vyškolen. I přes nejlepší úmysly, používají někteří umělci, hudebníci či dokonce DJové k propagaci svých vystoupení názvy jako ‘léčba zvukem’ nebo ‘zvuková koupel’, což bývá zavádějící. Je krajně důležité si uvědomit, že zvuková koupel nebo léčba zvukem nemá nic společného s touhou jedince či skupiny vyjadřovat své umění před publikem.

Dobrý zvučitel ví, jak se touhy po sebezveličení ve prospěch služby ostatním zříci. Zkušený a učený zvučitel ví, jak vytvořit a udržet bezpečné prostředí pro ty, kteří chtějí zvukovou koupelí projít.

 

 

4. Na to, abyste si mohli dát zvukovou koupel, nemusíte umět meditovat.

 

Na zvukových koupelích je pozoruhodné to, že z nich můžou mít prospěch i naprostí začátečníci. Konec konců, ke zvuku má nějaký vztah každý. Zvuk se totiž nějakým způsobem dotýká celé naší bytosti. A navíc, zvuková koupel od nás nepožaduje takovou disciplínu jako meditace a k tomu, abyste díky zvuku měli hluboký a pozitivní prožitek, nemusíte být roky praktikující jogín. Díky tomu, že zakusíte jaké to je mít “ztišenou mysl”, může být zvuková koupel vlastně jakousi vstupní bránou do světa těchto praktik.

1. Zvuková koupel není druh zábavy.

 

Ten, kdo vám dává zvukovou koupel není bavič. Je to člověk, který pracuje s různými nástroji tak, aby navodil změnu ve vědomí klienta. Odebere zvukům hudební prvky jako jsou rytmus a aranžmá a pokud ví, co dělá a dělá to dobře, tak v klientovi způsobí zpomalení mozkových vln z aktivního módu (beta) do mnohem hlubšího, až téměř snového módu (alfa).

Tato zkušenost není koncertem v tradičním slova smyslu, kdy se soustřeďujeme na to jaký nástroj právě hraje nebo jak bylo zahrané sólo. Zvuková koupel je zbavená strukturálních prvků, jako je rytmus, aranžmá a snaha o výkon, které v sobě hudební vystopení běžně obsahuje. Zvuková koupel není o analýze těchto prvků, ale o navození hlubokého stavu relaxace; je o vytvoření příležitosti k odpojení se z hyperaktivní reality moderního života a o možnosti získat nový pohled na to, co se děje uvnitř nás. Pokud budete do zvukové lázně vstupovat se záměrem analyzovat zvuky a nástroje, které při ní zvučitel používá, pak se vám bude do tohoto hlubokého a léčivého stavu dostávat jen stěží. Uvolněte se, nechte se být.

 

tibetské mísy

5. Pravidelné zvukové koupele přinášejí nejvíc ovoce.

 

Pravidelné návštěvy zvukových koupelí, jsou velice příjemný a efektivní způsob odpočinku, který může mít trvale zklidňující a pozitivní vliv na naše rozpoložení, vezmeme-li v úvahu, jak přebuzení můžeme dnešním moderním životem být. Každá zkušenost s léčbou zvukem může být jiná, což záleží na vašich pocitech a prostředí, a pokaždé se o sobě můžete dozvědět něco nového. Někdy můžete mít pestrobarevnou vizuální zkušenost a jindy vás zase zvuk může ovlivnit na emoční rovině nebo může zkrestit vaše vnímání času. Všechny takové zkušenosti přispívají k vašemu osobnostnímu růstu.

 

Zdroj: www.mindbodygreen.com

Přeložil, doplnil a volně parafrázoval: František Horváth

 

 

bottom of page